Ajankohtaista

08.01.2013: Suunnitelma kalastuksen järjestämisestä Pielisen kalastusalueelle

Ensimmäinen kalastuksenjärjestämissuunnitelma on valmistunut ja toimitettu Pielisen kalastusalueen hallitukselle. Suunnitelmia valmistellaan vuoden 2013 aikana vähintään 50:lle kohderyhmälle Pielisen ja Saimaan alueella.

Kohderyhmien ensimmäinen tapaamiskierros suoritettiin vuoden 2012 aikana projektisuunnitelman mukaisesti. Toisella tapaamiskierroksella esitellään toimenpide-ehdotukset. Lopullisen päätöksen toimenpiteiden käyttöönotosta tekee kalastusalue tai osakaskunta, tapauksesta riippuen.

Toimenpide-ehdotukset on valmisteltu yhdessä asiantuntijoiden ja tutkijoiden kanssa. Kalastusalueiden ja osakaskuntien edustajien paikallistietoa on myös käytetty hyväksi. Monet toimenpiteistä pohjautuvat Saimaan järvilohen hoito-ohjelmaan.

Kaikki suunnitelmat ovat valmistuttuaan nähtävissä www.jarvilohi.fi -sivustolla, jossa voi myös seurata niiden etenemistä kalastusalueiden ja osakaskuntien kokouksissa.

 

 

 

 

 

 

 

 Ehdotus kalastuksen järjestämisestä Pielisen kalastusalueelle

Kalastuksenjärjestämissuunnitelmien eteneminen

 Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely