Ajankohtaista

29.11.2012: Saimaalla kehitetään uhanalaisille lohikaloille turvallista troolia

Saimaan ja Pielisen alueella on meneillään kehittämishanke, jossa etsitään keinoa estää järvilohen ja -taimenen poikasten joutuminen muikkutroolin sivusaaliiksi. Työn tavoitteena on kehittää tekninen ratkaisu, joka ohjaa uhanalaisten lajien yksilöt pois muikkutroolista hyväkuntoisina jo kalastuksen yhteydessä. Käytännössä tämä tapahtuu troolin sisälle asennetun kaltevan ritilän avulla.

Järvilohen ja taimenen taloudellinen merkitys muikkua pyytäville ammattikalastajille on nykyaikana hyvin vähäinen. Kalastajat vapauttavat sivusaaliina tulleet alamittaiset kalat troolista itse kalastustapahtuman jälkeen, mikä voi aiheuttaa kaloille tarpeetonta rasitusta. Uudenlaista ratkaisua kehitettäessä huomioidaankin sekä ammattikalastajien työn tehokkuus että uhanalaisten lajien suojelu.
Kuva: Niilo Valkonen

Muikkutrooliin sijoitettavan lajittelulaitteen kehittäminen tapahtuu ammattikalastajien ja pyydyskehittäjien välisenä yhteistyönä, jota koordinoi omistajilleen voittoa jakamaton Future Missions Oy. Lajittelusäleikön kehittämisessä keskeisessä roolissa on vedenalainen videokuvaus. Vedenalaiskuvauksen avulla saadaan tietoa eri rakenneratkaisujen toimivuudesta käytännön kalastustilanteissa sekä eri kalalajien käyttäytymisestä troolin sisällä.

"Toimivan lajittelulaitteen kehittäminen ja sen yhteydessä saatu tieto eri kalalajien käyttäytymisestä troolissa on troolikalastajalle hyödyksi." - ammattikalastaja Auvo Pekkinen

Troolisäleikön kehittämiseen ja laajamittaiseen käyttöönottoon tähtäävän toimenpiteen rahoittajia ovat Maa- ja metsätalousministeriö, Pohjois-Karjalan Ely-keskus, Metsähallitus sekä Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy. Toimenpiteen käynnistymistä on edeltänyt Itä-Suomen kalatalousryhmän tekemä pitkällinen valmistelutyö. Hanke aloitettiin keväällä 2012 ja se jatkuu vuoden 2013 loppuun saakka.

Lisätietoja:

Niilo Valkonen / Future Missions Oy
niilo.valkonen(at)futuremissions.fi

045 875 3735

Pekka Sahama / Itä-Suomen kalatalousryhmä
pekka.sahama(at)kerimaki.fi

050 5502100
Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely