Ajankohtaista

18.10.2012: Emokalapyynti Lieksanjoella

Lieksanjoen emokalapyynti on saatu päätökseen. Pyyntiä harjoitettiin kuusi täyttä päivää ja saaliiksi saatiin 22 järvilohta (5 koirasta, 17 naarasta) ja 13 järvitaimenta (1 koiras, 12 naarasta). Järvilohen osalta tulos on viime vuosiin nähden kohtalainen. Järvitaimenia sitä vastoin saatiin edellisiä vuosia enemmän.

koirastaimen
Kuva: Lieksanjoelta saatu koirastaimen

Lieksanjoella emokaloja pyydetään kahdesta paikasta. Tavallisesti paras saalis saadaan aivan Lieksankosken voimalaitoksen alta. Tänä vuonna suurin osa kaloista saatiin kuitenkin säännöstelypadon alta, jonne päästäkseen kalat ovat kulkeneet Lieksanjoen vanhaa uomaa pitkin. Runsaat sateet ovat lisänneet vanhaan uomaan johdettavan veden määrää, mikä on edesauttanut kalojen nousua.

lieksanjoen pyyntiKuva: Lieksanjoen pyyntipaikat (Maanmittauslaitos lupa nro 7/MML/12)

Ruunaan kalastusalue organisoi emokalapyynnin Lieksanjoella. Kahdesta pyyntipaikasta johtuen tarvitaan kaksi pyyntiporukkaa eli yhteensä neljä pyytäjää. Rahoitus saadaan pääasiassa Ruunaan ja Pielisen kalastusalueilta. Tänä vuonna myös Pohjois-Karjalan ELY-keskus oli mukana rahoittamassa pyyntiä. Ruunaan kalastusalueen varapuheenjohtaja Timo Hartikaisen mukaan budjetti on erittäin tiukka ja lisärahoituksella pyyntiä voitaisiin tulevina vuosina tehostaa.

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos (RKTL) on tehnyt Ruunaan kalastusalueen kanssa viisivuotisen sopimuksen emokalapyynnin järjestämisestä. Korvaukseksi pyynnistä RKTL lahjoittaa kalastusalueille kalanpoikasia istutuksia varten. Kalojen lypsy ja sukutuotteiden jatkokäsittely hoidetaan myös RKTL:n toimesta.


Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely