Ajankohtaista

09.10.2012: Emokalapyynti lähestyy loppuaan

Järvilohen ja -taimenen emokalapyynti Lieksanjoella ja Pielisjoella on lähestymässä loppuaan tämän vuoden osalta. Pyyntiä jatketaan vielä tämän viikon ajan. Tämän hetken saalistilanne on seuraava:

Pielisjoki

53 järvilohta
4 järvitaimenta

Lieksanjoki

18 järvilohta
10 järvitaimenta

RKTL:n emokalapyytäjät lypsivät tänään (9.10.) naaraskalojen mätiä talteen jatkokäsittelyä varten. Suuri osa naaraista oli vielä ”kovia” eli ne eivät vielä ole valmiita lypsettäviksi. Lypsyä jatketaankin vielä tulevina päivinä. Ensi viikolla lypsetään myös koiraat. Sukutuotteet jatkavat matkaansa kalanviljelylaitokselle, jossa mäti hedelmöitetään maidilla. Syntyneet poikaset muodostavat aikoinaan uuden emokalaparven, joka tuottaa tulevien vuosien istukkaat.Kaikista pyydetyistä kaloista otetaan näyte mahdollisten kalatautien varalta. Lypsetyt koiraskalat joudutaan lopettamaan näytteenottoa varten. Naaraat sitä vastoin vapautetaan lypsyn jälkeen, niiltä taudit voidaan määrittää mätinäytteistä.


Vapautetut naaraat talvehtivat jokialueella, jossa niillä on suuri riski tulla pyydetyksi. Talvikkokalat olisi syytä vapauttaa, sillä niiden geeniperimä on erittäin arvokas!Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely