Ajankohtaista

04.10.2012: Saimaa ja troolikalastus

Troolikalastus Saimaalla

Olemme saaneet lukuisia yhteydenottoja liittyen Etelä-Saimaalla tapahtuvaan troolikalastukseen ja yksittäiseen osakaskunnan ja ammattikalastajan väliseen kiistaan. Tämä teksti on hankkeen vastine eri foorumeilla esitettyihin kysymyksiin ja kommentteihin.

Saimaan lohikalat -hanke toimii projektisuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden saavuttamiseksi. Tärkeimmät toimenpiteet ovat neuvottelut osakaskuntien ja kalastusalueiden kanssa sekä tiedottaminen lohikalojen kestävästä kalastuksesta.

Hankkeemme tehtävä ei ole syyttää ketään tai mitään kalastusmuotoa lohikalakantojen ahdingosta, olipa kyse sitten ammattikalastuksesta tai vapaa-ajankalastuksesta. Tietysti jos jokin kalastusmuoto osoitetaan selvästi fakta- ja tutkimustietoihin perustuen liian tehokkaaksi ja lohikaloille erityisen vahingolliseksi, on syytä miettiä sellaisen kalastusmuodon tulevaisuutta Saimaalla tai tietyillä Saimaan alueilla.

Ensisijaisesti Saimaan lohikalat -hanke pyrkii muuttamaan Saimaan ja Pielisen alueen kalastussääntöjä kestävämpään suuntaan. Tällä toimenpiteellä pyritään turvaamaan lohikalojen esiintyminen jatkossakin näillä järvillä. Asiassa otetaan huomioon myös kalastuksen jatkuvuus. Toinen keskeinen tehtävämme on tiedottaa lohikalojen tilanteesta ja saada ihmiset tietoisiksi esimerkiksi alamitoista, rasvaeväleikkausmenetelmästä ja monista muista kalastuksen sääntelykysymyksistä.

Yleisesti ottaen keskustelu troolauksen vaikutuksesta kalakantoihin on tärkeää. Troolaus on kalastusmuoto muiden joukossa, ja se osaltaan vaikuttaa jossain määrin lohikalakantoihin. Kokonaisvaikutusta esimerkiksi järvilohelle on hankala arvioida. Tosiasia on kuitenkin se, ettei yhdenkään ammattikalastajan ole taloudellisesti kannattavaa pyytää järvilohia tai -taimenia troolilla. Trooliin joutuneet lohikalat ovat aina muikun kalastuksen sivutuote.

On varmasti olemassa alueita, joissa troolikalastus on liian tehokas kalastusmuoto. Kun vetovauhti ja vetopituudet säilyvät suositelluissa rajoissa, on lohikalat pääsääntöisesti mahdollista vapauttaa troolista elävänä. Meneillään on myös troolisäleikköhanke. Sen tavoitteena on luoda teknisiä ratkaisuja, joilla esimerkiksi järvilohet ja -taimenet saataisiin ohjattua pois troolista.

Tärkein asia niin ammatti- kuin vapaa-ajankalastuksessakin on se, että kaikki sitoutuvat noudattamaan yhteisiä pelisääntöjä. Alamittaiset kalat on lain mukaan vapautettava ja rasvaevällisten järvilohien ja -taimenien vapautuksesta on annettu suositus. Kaikkien kalastajien tulisi jatkossa kiinnittää yhä enemmän huomiota siihen, että vapautetut kalat selviävät vapautuksesta hengissä.

Joukkoon mahtuu aina niitä, jotka eivät ole tietoisia kalastussäännöistä tai eivät yksinkertaisesti välitä niistä. Usein on kysymys myös väärinkäsityksistä, kun keskustelu osapuolten välillä on vähäistä tai suoraa keskustelua ei ole ollenkaan. Luvaton kalastus on tuomittavaa kaikissa muodoissa, oli sitten kyseessä troolaus, vetouistelu tai verkkopyynti. Meidän tehtävämme ei kuitenkaan ole toimia kalastuksenvalvojina. Luvattomasta kalastuksesta tulee ilmoittaa paikallisille kalastuksenvalvojille tai viime kädessä poliisille.

Mitä tulee tähän yksittäiseen tapaukseen, asiaa käsitellään muutaman viikon päässä oikeudessa. Oikeus päättää onko troolaus kyseisellä alueella ollut lupaehtojen mukaista. Oli päätös mikä tahansa ei sen tule antaa vaikuttaa oman kalastuksen vastuullisuuteen eli jatketaan kaikki kestävän kalastuksen tiellä!Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely