Blogi

02.07.2012: Katse omaan kalastukseen

Monella kalastajalla on pessimistinen asenne, kun puhutaan lohikalojen tulevaisuudesta Saimaalla. Geeniperimä katsotaan liian heikoksi, lisääntymisalueet menetetyiksi jne. On totta, ettei lohikalakantojen tilan parantaminen ole helppoa, mutta yhteen hiileen puhaltamalla ilman muuta mahdollista.

Järvilohta lukuun ottamatta Saimaan lohikaloilla on vielä luontaisia lisääntymisalueita jäljellä. Lisääntymisikään asti selviävien yksilöiden määrä on kuitenkin niin vähäinen, ettei luontainen lisääntyminen tuota tarpeeksi poikasia elinvoimaisten kantojen ylläpitämiseksi. Järvilohenkin kohdalla kalaportaiden rakentaminen ja koskialueiden lisäkunnostukset olisivat käytännössä lähes hyödyttömiä, sillä nykyisillä emokalamäärillä ei riittävää poikastuotantoa saataisi aikaan.

Tilanne olisi toinen, jos voimalaitosten alle nousisi edes sata lohta vuosittain. Tällöin kalateiden rakentaminen, lisääntymisalueiden kunnostukset ja muut tärkeät hoitotoimenpiteet olisivat helpommin perusteltavissa ja paine niiden tekemiseen kova.

Lisääntymisikäisten yksilöiden määrää rajoittaa ennen kaikkea kalastus, joka onkin yksi merkittävä uhkatekijä lohikalojen säilymiselle Vuoksen vesistöalueella. Kalastus on kuitenkin ongelmana positiivinen, sillä siihen löytyy yksinkertaisia ratkaisuja. Kehittämällä kalastusta kestävämpään suuntaan, on kantojen tila mahdollista saada elpymään.

Huolestuttava piirre kalastajien keskuudessa on muiden kalastajien ja kalastusmuotojen syytteleminen; omassa kalastuksessa nähdään harvoin vikaa. Koskikalastajat syyttelevät järvialueella kalastavia, vetouistelijat verkkokalastajia, verkkokalastajat ammattikalastajia jne.

Muiden syyttely on tarpeetonta ja aiheuttaa turhaa vastakkainasettelua. Kaikkien lohikaloja pyytävien tulisi sitoutua myös niiden suojeluun! Koska lohikalakantojen nykytila on todella huono, on jokainen yksilö erityisen tärkeä. Pienilläkin toimenpiteillä voidaan saada paljon aikaan, jos vain kalastajilta löytyy halua ryhtyä niihin.

Meidän kalastajien tulisikin katsoa peiliin ja kysyä seuraava kysymys: "Mitä minä olen valmis tekemään lohikalojen hyväksi?"

-Juho Rajala
Saimaan lohikalat -hanke
juho.rajala(at)ely-keskus.fi
www.jarvilohi.fiTakaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely