Ajankohtaista

17.01.2018: YLE: Valtio tuli avuksi – Saimaan järvilohen suojelun näkymät paremmat kuin koskaan

Saimaan järvilohen suojelu saa uuden vaihteen Pielisjoella. Maa- ja metsätalousministeriö rahoittaa 1,2 miljoonalla eurolla hanketta, jossa rakennetaan laaja lisääntymisalue järvilohelle ja järvitaimenelle Pielisjoen Kuurnaan. Uoman kunnostuksen kokonaisbudjetti on 2,4 miljoonaa euroa. Muut rahoittajat ovat Kuurnan Voima Oy, joukko muita yrityksiä sekä alueen kunnat.

Tulvauoman kunnostushankkeessa rakennetaan lisääntymis- ja poikastuotantoalue, johon kaloilla on järvialueelta esteetön pääsy. Järvilohen lisääntyminen vaatii koskimaisen virtavesiympäristön. Suunnitelmissa on, että nykyiseen tulvauomaan aletaan juoksuttaa vettä jatkuvasti. Kilometrin mittaisesta tulvauomasta aiotaan rakentaa Saimaan vesistön merkittävin järvilohen lisääntymisalue.

Lue lisää YLE:n nettisivulta.Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely