Ajankohtaista

24.11.2017: PKS Kymppi -lehti: Uhanalaisen järvilohen pelastamiseksi suunnitteilla iso hanke Kuurnaan

Järvilohen pelastamiseksi on Pohjois-Karjalassa käynnistetty ainutlaatuinen yhteistyöhanke, jossa on tavoitteena rakentaa järvilohelle uusi lisääntymisalue Pielisjoessa sijaitsevan Kuurnan voimalaitoksen tulvauomaan. Kuurnan Voima Oy on perustanut hankkeen toteuttamista varten Laurinvirta Oy -nimisen tytäryhtiön, joka on jättänyt Aluehallintovirastoon lupahakemuksen Kuurnan tulvauoman kunnostamiseksi erittäin uhanalaisen järvilohen lisääntymis- ja poikastuotantoalueeksi.

Lue koko juttu Kymppi -lehdestä.Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely