ELY-keskus tiedottaa

08.08.2017: Kalastaminen Ala-Koitajoella ja Pielisjoella vuosina 2017-2021

Pielisjoki ja siihen laskeva Ala-Koitajoki olivat Saimaan järvilohen ainoita merkittäviä lisääntymisjokia. Alue on nykyisinkin järvilohikannan hoidon tärkein alue. Kalastamista Ala-Koitajoella ja Pielisjoella on rajoitettu mm. kalastuslain (379/2015) ja kalastusasetuksen (1360/2015) säädöksillä. Em. säädösten lisäksi vaelluskalakantojen turvaamiseksi tarvitaan alueellisia kalastusrajoituksia Ala-Koitajoella ja Pielisjoen eri alueilla Uimasalmen sillasta Pielisjokisuun laajennetulle kalaväylälle Pyhäselälle. Kalatalousviranomainen on katsonut tarkoituksenmukaiseksi jossakin tapauksissa vapauttaa päätöksellään alueellisesti kalastusta kalastuslain ja -asetuksen säädöksistä.

ELY-keskus on 12.6.2017 antanut päätöksen, joka koskee kalastamista Ala-Koitajoella ja Pielisjoella Uimasalmen sillasta Pielisjokisuun laajennetulle kalaväylälle Pyhäselällä vuosina 2017-2021. Uusi päätös tarkentaa ja muuttaa vuonna 2016 annettua päätöstä tietyin osin. Päätös; POSELY/1607/5716-2016, 12.6.2017 (pdf)

Yhteenveto kalastusta koskevista rajoituksista Ala-Koitajoella ja Pielisjoella Uimasalmen sillasta Pielisjokisuun laajennetulle kalaväylälle Pyhäselällä, voimassa vuoden 2021 loppuun asti (pdf).

Yleiskalastusoikeuksia koskevat rajoitukset on merkitty myös kalastusrajoituspalveluun (www.kalastusrajoitus.fi).Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely