ELY-keskus tiedottaa

08.08.2017: Pohjois-Karjalan keskeisimpien vaelluskalavesistöjen (jokivesistöjen) koski- ja virta-alueet

Kalastuslain (379/2015) 4 §:n mukaan vaelluskaloja ovat lohi, järvilohi, ankerias, nahkiainen, toutain, taimen sekä nieriän, harjuksen ja siian vaeltavat kannat.

Kalastuslain 64 §:n mukaan vaelluskalavesistöllä tarkoitetaan sellaista vesialuetta, jota vaelluskalat käyttävät keskeisenä vaellustienään tai lisääntymisalueenaan. Vaelluskalavesistöjen kalastusrajoituksilla halutaan turvata vaelluskalojen vaellusta ja lisääntymismahdollisuutta.

Pohjois-Savon ELY-keskus on määritellyt Pohjois-Karjalan keskeisten vaelluskalavesistöjen (jokivesistöjen) koski- ja virta-alueet, joissa yleiskalastusoikeudet (onkiminen, pilkkiminen, kalastonhoitomaksuun tai ikään perustuva viehekalastus) ovat kiellettyjä. Muualla vaelluskalavesistössä voi kalastaa yleiskalastusoikeuksien nojalla. 

Päätös; POSELY/1300/5715-2016, 12.6.2017 (pdf) 

Päätöksen mukaiset jokivesistöt löytyvät merkittyinä kalastusrajoituspalvelusta (www.kalastusrajoitus.fi).

Päätöksessä mainittujen keskeisimpien vaelluskalavesistöjen (jokivesistöjen) lisäksi Pohjois-Karjalassa on myös muita kalastusasetuksen 11 §:ssä tarkoitettuja vaelluskalavesistöjä, joiden osalta noudatetaan kalastuslain ja -asetuksen säädöksiä.Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely