ELY-keskus tiedottaa

08.06.2016: Pohjois-Karjalan vaelluskalavesistöt (joet) ja niiden koski- ja virta-alueet

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on laatinut luettelon, jossa mainittujen jokivesistöjen koski- ja virta-alueet ovat Pohjois-Karjalassa kalastuslain 64 §:ssä tarkoitettuja, keskeisten vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueita.

Näillä vaelluskalavesistöjen koski- ja virta-alueilla yleiskalastusoikeudet eivät ole voimassa (KalL 7§). Koski- ja virta-alueella on viehekalastus vavalla ja vieheellä kuitenkin mahdollista vesialueen omistajan luvalla (KalL 46 §).

Ko. jokivesistöt löytyvät kalastusrajoitustapalvelusta www.kalastusrajoitus.fi. Lue ELY-keskuksen tiedote kokonaisuudessaan tästä linkistä (pdf).

ELY-keskus on korjannut hallintolain (434/2003) mukaisesti kirjoitusvirheen päätöksestä. Lue korjattu päätös tästä linkistä (pdf).Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely