Ajankohtaista

18.04.2016: MMM: Kalastusrajoitukset voimaan saimaannorpan suojelemiseksi

Hallitus on päättänyt kalastusrajoituksista ja alueista, joilla kielletään saimaannorpalle haitallisimpien pyydysten käyttö. Hyväksytyllä asetuksella täydennetään ELY-keskuksen ja vesialueiden omistajien välisten sopimusten nojalla syntynyttä kalastusrajoitusaluetta, jotta rajoitusalueesta saadaan kattava ja yhtenäinen. Uusi asetus ja kalastusrajoitussopimukset tulevat voimaan 15. huhtikuuta. Rajoitusten tavoitteena on turvata erittäin uhanalaisen saimaannorppakannan kasvu.

Kalastusrajoituksilla kielletään kaikkein vahvalankaisimpien verkkojen käyttö, säädetään katiskan nielun koosta ja rysän rakenteesta sekä kielletään verkkokalastus kokonaan ajanjaksolla 15.4.–30.6. Kielto ei kuitenkaan koske muikkuverkkoja, sillä pyydyskuolleisuus niissä on ollut erittäin vähäistä.

Lue lisää maa- ja metsätalousministeriön tiedotteesta.Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely