Ajankohtaista

18.04.2016: Luke: Poikas- ja kutualuekunnostuksista Ala-Koitajoella hyviä tuloksia – työ Saimaan järvilohen palauttamiseksi jatkuu

Pohjois-Karjalassa jatketaan Ala-Koitajoen uoman kunnostuksia äärimmäisen uhanalaisen Saimaan järvilohen palauttamiseksi. Vuonna 2014 aloitetut kunnostustoimet ovat tuottaneet hyviä tuloksia.

Jokeen siirretyt lohet ovat kuteneet niille tehtyihin kutusoraikoihin useilla eri koskialueilla. Mäti on selviytynyt hyvin, ja luonnossa syntyneitä poikasia on havaittu monilla kunnostetuilla alueilla. Poikasten määrät ovat lisääntyneet, ja muutamilla kunnostusalueilla poikastiheydet ovat olleet jopa ennätyksellisen suuria.

Poikasalueiden ja kutusoraikkojen kunnostustyötä jatketaan tänä keväänä useilla koskialueilla. Pamilonkoskelle, josta löydettiin viime syksynä toistakymmentä lohen kutupesää, kunnostetaan poikasille sopivaa kasvuympäristöä lennättämällä helikopterilla kosken alaosaan soraa. Hiiskoskella, Räväkkäkoskella ja Tiaisenkoskella tehdään matalia poikasille sopivia rantasoraikoita kaivinkonetyönä.

Kunnostustyöt on käynnistetty huhtikuun toisella viikolla, ja helikopterilennätykset tehdään 18.4. alkavan viikon aikana.

Lue lisää Luonnonvarakeskuksen sivuilta.Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely