Ajankohtaista

01.04.2016: Luke: Vuoksen vesistön vaeltavien järvitaimenten erilaistuneet kannat turvattava

Erilaiset järvitaimenkannat sijaitsevat Heinäveden reitillä sekä Lieksanjoen ja Pielisjoen alueella. Luonnonvarakeskus haluaa säilyttää nämä erittäin uhanalaiset kannat ominaan.

Luke suosittelee, että kaksi perinnöllisesti erilaista taimenkantaa, joista toinen on Heinäveden reitillä  ja toinen Lieksanjoen ja Pielisjoen alueella, säilytettäisiin erillään. Keskuksen mielestä nämä kaksi järvitaimenkantaa olisi pidettävä erillään sekä vesistössä että viljelyssä.

Tähän saakka kantoja on yhdistetty Enonkoskella kalanviljelyssä.

Eteläisen Suomen taimenkannat on arvioitu erittäin uhanalaisiksi, ja niiden kalastaminen on kielletty.

Lue uutinen YLEn sivulta.Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely