ELY-keskus tiedottaa

07.12.2015: Uusi kalastuslainsäädäntö tulee voimaan vuoden 2016 alusta

Uudistuksen yksi tärkeä tavoite on edistää kestävän kalastuksen toteutumista kaikessa kalastuksessa. Erityisestä huomiota kiinnitetään jatkossa uhanalaisten kalalajien suojeluun. Ilman merkittävää kalastuspaineen vähentämistä kyseisiä lajeja uhkaa lopullinen kantojen romahtaminen.

Tutustu 1.1.2016 voimaan tuleviin säädöksiin:

Kalastuslaki 10.4.2015/379

Valtioneuvoston asetus kalastuksesta (kalastusasetus) 1.12.2015/1360

Lue lisää myös muusta kalastusta koskevasta keskeisestä lainsäädännöstä maa- ja metsätalousministeriön sivulta.

 Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely