ELY-keskus tiedottaa

01.10.2015: ELY-keskus, Järvi-Suomen Kalatalouspalvelut tiedottaa:

ELY-keskuksen ylläpitämä www.jarvilohi.fi –sivusto on uudistunut. Sivusto perustettiin Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen toimesta alun perin järvilohta ja sen tilaa esitteleväksi sivustoksi. EU/LIFE –osarahoitteisen Saimaan Lohikalat -hankkeen yhteydessä vuosina 2011-2014 sivusto laajentui kattamaan kaikki neljä Vuoksen vesistöalueen taloudellisesti arvokasta uhanalaista kalalajia. Hankkeen toimeenpanosta vastasi Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ohella Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Kaakkois-Suomen ELY-keskukset. Hankkeen päätyttyä sivustosta huolehtii ELY-keskus virkatyönä.

Etusivun ilme on muuttunut mutta sivuston rakenne on pääosin ennallaan. Kantojen hoito –osion rakennetta on uusittu. Sisältöä työstetään ja päivitetään tarpeen mukaan jatkuvasti.

Päivityksistä huolehtii Järvi-Suomen kalatalouspalvelujen Joensuun toimipaikka (Pohjois-Karjalan ELY-keskus). Tiedotteita ja uutisia Saimaan alueen uhanalaisista kalalajeista, niiden kantojen tilasta, kalastuksesta ja hoitotoimenpiteistä otetaan jatkuvasti vastaan osakaskunnista, kalastusalueista, LUKE:sta, järjestöiltä ja muilta sidosryhmiltä.   Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely