Ajankohtaista

23.07.2015: ELY-keskus tiedottaa: Pielisjoen lohikalojen nousua turvaavat kalastuskiellot tulevat voimaan 1.8.

ELY-keskus, Pielisjoen sekä Oriveden kalastusalue ovat kalastuslain ja -asetuksen nojalla tehneet Pielisjoen lohikalojen nousua turvaavia kalastuskieltoja, jotka tulevat voimaan jälleen 1.8. alkaen.

Alla yhteenveto kalastusrajoituksista Ala-Koitajoessa, Pielisjoessa ja Pielisjoen edustalla Pyhäselällä sekä lohikalojen nousuväylällä syksyllä 2015

Ala-Koitajoki

Koko joki, välillä Hiiskosken pato - Siikakosken alla olevasta sähkölinjasta 50 metriä alavirtaan päin (=Enonkylän osakaskunnan rajalle)

Ala-Koitajoki on rauhoitettu kaikelta kalastukselta lukuun ottamatta rannalta suvantojen kohdalla tapahtuvaa ongintaa ja pilkintää. Onginnassa ja pilkinnässä ei saa käyttää heittokalastukseen soveltuvaa kelaa. Lisäksi Ala-Koitajoen hoitokunta voi halutessaan myydä alueelle katiskalupia. Joki tutkimuskäytössä. Lisätietoja mm. alueelle pystytetyssä infotaulussa.

Pielisjoki

Koko joki

Kohosiimakalastus on kielletty koko Pielisjoessa, välillä Uimaharjun silta - Pielisjokisuu, mukaan lukien laajennettu kalaväylä.

Uimaharjun maantiesillan ja Kaltimon voimalaitoksen välinen alue

Järvitaimen ja järvilohi ovat rauhoitettuja ja niiden pyynti on kielletty syyskuun alusta lokakuun 19. päivän loppuun saakka. Kuitenkin mainittujen lajien pyynti vavalla ja uistelemalla on sallittu syyskuun kymmenenä ensimmäisenä päivänä. Muutoin kalastus on sallittua paikallisten kalastusäännösten mukaan

Kaltimon voimalaitoksella on kaikenlainen kalastus kielletty 100 metrin matkalla padosta ylävirran suuntaan koko vuoden.

Kaltimon ja Kuurnan voimalaitosten välinen alue

Kaltimon voimalaitospadon alapuolella kaikenlainen kalastus on kielletty padolta alavirran suuntaan 250 metrin matkalla. Kaltimon voimalaitospadon alapuolisessa kanavassa 1500 metrin matkalla kalastus on luvallista ainoastaan vavalla ja vieheellä. Kielto ei koske ravustusta. Kuurnan voimalaitospadon yläpuolella kaikenlainen kalastus on kielletty 100 metriä ylävirtaan päin.  

Järvilohen ja järvitaimenen syysrauhoitus (11.9.-15.11.) on poistettu voimalaitosten väliseltä alueelta. Mainittuja kalalajeja saa kalastaa tällä alueella ympäri vuoden.

Kuurnan voimalaitoksen alapuolinen alue

Kuurnan voimalaitoksen alapuolella kaikenlainen kalastus on kielletty 900 metrin matkalla voimalaitoskanavassa sekä 500 metrin matkalla tulvajuoksutusuomassa (sähkölinjan taso). Kielto ei koske ravustusta.

Kalastus verkoilla ja muilla seisovilla pyydyksillä sekä viehekalastusvälineillä on kielletty Pielisjoessa Kuurnan voimalaitokselta jokisuulle asti elokuun 1. päivän alusta lokakuun 19. päivän loppuun saakka rantoja myöten. Pielisjokisuun kalaväylä kuuluu kieltoalueeseen. Kielto koskee myös jokamiehen oikeuksin tapahtuvaa kalastusta. Kuitenkin rannalta onginta on sallittua lukuun ottamatta Kuurnan voimalaitospadon alapuolista kieltoaluetta sekä Joensuun kaupunginkoskien virkistyskalastus- ja kanava-aluetta. Kalaväylän läntinen raja kulkee Kuhasalon Kalmonniemestä Höytiäisen kanavan suunnasta tulevalle 2,4 metrin väylälle, josta edelleen Linnunlahden venesataman väylälle.

Ala-Koitajoen - Pielisjoen rantamaastoon on asetettu yli 20 kieltotaulua, joissa karttojen avulla esitetään järvilohen ja järvitaimenen takia tehtyjä säätelypäätöksiä. 

 

Pyhäselkä, Orivesi; lohikalojen nousuväylä Savonselällä ja Pyhäselällä

Kaikenlainen kalastus on kielletty Savonselältä Hypönniemestä Pyhäselälle Vuoniemen kohdalle ulottuvalla lohikalojen nousuväylällä 250 metrin matkalta syväväylän molemmin puolin elokuun 1. päivän alusta syyskuun 15. päivän loppuun saakka.

 

Kalastettaessa tulee ottaa huomioon myös muut kalastuslain ja -asetuksen sekä vesialueen omistajien asettamat kalastusta koskevat määräykset.

 

Em. Ala-Koitajoen - Pielisjoen sekä Pyhäselän-Oriveden kalastusrajoituksia koskevat viranomaispäätökset sekä Pielisjoen ja Oriveden kalastusalueiden kalastusta koskevat määräykset ovat nähtävillä elokuun 1. päivästä lokakuun loppuun saakka Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ilmoitustaululla virka-aikana sekä Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskuksessa Joensuussa sekä tästä (pdf).

 

Lisätietoja:

ELY-keskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut, johtava kalatalousasiantuntija Veli-Matti Kaijomaa, puh. 0295 026 059, sähköpostitse etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus, kalatalousneuvoja/kalastuksenvalvoja Sami Kurenniemi, puh. 050 550 0778, sähköpostitse etunimi.sukunimi@muikkusuomi.fi.

Välitä ilmoitukset mahdollisista kalastusrikkomuksista hätäkeskukseen puh. 112.Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely