Ajankohtaista

15.06.2015: Ala-Koitajoen - Pielisjoen kalastusta opastetaan aiempaa selkeämmin

ELY-keskus on yhteistyössä Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskuksen kanssa valmistellut talven aikana aiempaa selkeämmät kalastusohjeet, jotka koskevat kalastusta  Ala-Koitajoen -Pielisjoen vesialueella. Infotauluissa keskitytään esittelemään järvilohen ja järvitaimenen takia tehtyjä säätelypäätöksiä. Yksittäisillä osakaskunnilla on omia kalastusta koskevia päätöksiä, joita taulussa ei kaikilta osin esitetä. Kyseiselle jokialueelle maastoon on asetettu yli 20 kylttiä. Kyltin tieto tulee luettavaksi myös internetsivulta http://www.muikkusuomi.fi/. Infotaulujen tekemistä rahoitettiin kalastuskorttivaroista.

Kylttien pystyttäjät Päivi Kiiskinen ja Sami Kurenniemi

Infotauluja pystyttämässä P-K:n Kalatalouskeskuksesta Päivi Kiiskinen ja Sami Kurenniemi, tässä ollaan Pielisjoella Kuurnan voimalaitoksen yläpuoleisella levähdyspaikalla.Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely