Ajankohtaista

06.02.2015: ELY-keskus:Joroisten Muurinkoskien kunnostus alkoi

Joroisten Muurin- Sauna- ja Venäjänkoskien kalataloudellisen kunnostustyön toteuttaminen Itä-Suomen aluehallintoviraston myöntämän luvan mukaisesti on käynnistynyt. Kunnostuksen ensisijaisena tavoitteena on palauttaa järvitaimenen lisääntymis- ja poikasalueet reitille.

Kunnostuksen jälkeen koskialueille pyritään palauttamaan reitiltä kadonnut taimenkanta istuttamalla koskialueille järvitaimenen mätiä ja pienpoikasia. Kunnostus vaikuttaa myönteisesti vesireitin virkistys- ja kalatalouskäyttöön. Kunnostukset hyötyvät myös muut virtakutuiset lajit, muun muassa harjus ja siika. Melontamahdollisuuksien säilyttämiseksi kunnostus toteutetaan niin, että koskiin jätetään melonnan mahdollistama melontaväylä.

Lue lisää tiedotteesta.Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely