Ajankohtaista

21.01.2015: Jorma Piironen arvioi: Juojärven reitin (Palokin) mahd. vaelluspoikastuotantoon.

Juojärven reitillä sijaitseva Palokin voimalaitos valmistui vuonna 1961. Voimalaitoksen rakentamisen myötä tuhoitui erään Etelä-Suomen merkittävimmän koskireitin taimenkanta täysin.

Voit lukea erikoistutkija Jorma Piirosen arvion Juojärven reitin potentiaalisesta merkityksestä vaelluskalakantojen, erityisesti järvitaimenkannan, hoidolle ja luonnonvaraiselle lisääntymiselle Vuoksen vesistöalueella ja koko Etelä-Suomessa tästä raportista (korjattu versio).Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely