Ajankohtaista

30.12.2014: ELY-keskus tiedottaa

Alueellisen kalataloushallinnon organisaatio muuttuu vuoden 2015 alusta lähtien. Kalatalouspalveluja on tarjolla edelleen yhdessätoista ELY-keskuksessa, kuten ennenkin, mutta toimintaa johdetaan Lapin, Varsinais-Suomen ja Pohjois-Savon ELY -keskuksista. Pohjois-Savosta johdettu Järvi-Suomen kalatalouspalvelut kattaa Itä-Suomen alueen ohella sekä Keski-Suomen että Hämeen ja Pirkanmaan alueet. Merkittävä muutos on myös riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen yhdistyminen osaksi Luonnonvarakeskusta.

Saimaan Lohikalat sivuston yhteystietoja on muutettu. Hankkeen päätyttyä sivujen päivitys toteutetaan nyt ELY-keskusten virkatyönä. Yhteystietolistaa tullaan vuoden vaihteen jälkeen laajentamaan niin, että se olisi mahdollisimman kattava uhanalaisiin kalalajeihin liittyvän asiakokonaisuuden kannalta.Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely