Ajankohtaista

08.08.2014: Pielisjoen lohikalojen nousua turvaavat kalastuskiellot tulivat voimaan 1.8.

Kalastuskieltoalue Kuurnan voimalaitoksen alapuolella Pielisjoessa 1.8.-19.10.

Aluerajaus

Pielisjoen alaosan kieltoalue ulottuu Kuurnan voimalaitokselta Pielisjokisuun edustalla olevalle 2,4 metrin veneväylälle saakka. Kalaväylä kattaa lähes koko jokisuiston matalikkoalueen.

Kieltoalueen alaraja kulkee Kuhasalon Kalmoniemen kärjestä Voiluodon länsikärkeen ja siitä edelleen Pielisjoen laajennetun kalaväylän linjaa etelälounaaseen Höytiäisen suunnasta tulevalle 2,4 metrin väylälle. Tästä pisteestä raja kulkee mainittua väylää luoteeseen, kunnes se risteää Linnunlahden venesataman väylän. Tässä raja kääntyy koilliseen noudattaen Linnunlahden satamaan johtavan väylän linjausta ja edelleen ulomman linjataulun kohdalla kääntyen kaakkoon päättyen Hasaniemen linjatauluun. Kieltoalueen raja on esitetty liitteessä 1.

Kielletyt kalastustavat

Kalastus on mainitulla alueella kielletty verkoilla ja muilla seisovilla pyydyksillä sekä viehekalastusvälineillä 1.8.-19.10. välisenä aikana. Kielto koskee myös jokamiehen oikeuksin tapahtuvaa kalastusta ja on voimassa joen rantaviivaan saakka. Kuitenkin rannalta onginta on sallittua lukuun ottamatta Kuurnan voimalaitospadon alapuolista kieltoaluetta ja kaupunginkoskien virkistyskalastus- ja kanava-aluetta.

Ala-Koitajoen - Pielisjoen sekä Pyhäselän - Oriveden kalastusrajoituksia koskevat viranomaispäätökset sekä Pielisjoen ja Oriveden kalastusalueiden kalastusta koskevat määräykset

Koko Pielisjokea koskevat kalastusrajoitukset syksyllä 2014

Yhteenveto koko jokea koskevista syyskielloista on esitetty liitteessä 2.

Lisätietoja:

Veli-Matti Kaijomaa, kalatalouspäällikkö, puh. 044 246 4580.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus, email: veli-matti.kaijomaa@ely-keskus.fi

tai

Sami Kurenniemi, kalatalousneuvoja / kalastuksenvalvoja, puh. 050 550 0778

Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus, email: sami.kurenniemi@muikkusuomi.net

 

Liite 1: Pielisjokisuun kalastuskieltoalueen rajaus


Pielisjokisuu2

Kuva: Kalataloushallinnon KAVERI-tietojärjestelmä

Taustakartat/paikkatieto: Maanmittauslaitos, Karttakeskus, Suomen ympäristökeskus

 

Liite 2: ELY-keskus tiedottaa:

Kalastusrajoitukset Ala-Koitajoessa, Pielisjoessa ja Pielisjoen edustalla Pyhäselällä syksyllä 2014

Ota huomioon alla mainittujen ohella paikalliset kalastusrajoitukset.

Ala-Koitajoki

Koko joki, välillä Hiiskosken pato - Siikakosken alla olevasta sähkölinjasta 50 metriä alavirtaan päin (= Enonkylän osakaskunnan rajalle)

Kaikenlainen kalastus kielletty. Myös kalastus jokamiehen oikeudella (onginta, pilkintä, viehekalastus ns. läänin viehekortin nojalla) on kielletty. Ala-Koitajoen hoitokunta voi halutessaan myydä alueelle katiskalupia. Joki tutkimuskäytössä.

Pielisjoki

Kaltimon voimalaitoksen ja Uimaharjun sillan välinen alue

Järvitaimen ja järvilohi ovat rauhoitettuja ja niiden pyynti on kielletty syyskuun alusta lokakuun 19. päivän loppuun saakka. Kuitenkin mainittujen lajien pyynti vavalla ja uistelemalla on sallittu syyskuun kymmenenä ensimmäisenä päivänä. Muu kalastus on sallittua paikallisten kalastusäännösten mukaan. Myös kalastus jokamiehen oikeudella (onkimalla, pilkkimällä ja ns. läänin viehekortin nojalla) on sallittua.

Kaltimon ja Kuurnan voimalaitosten välinen alue

Järvilohen ja järvitaimenen syysrauhoitus on kumottu ja alueella saa kalastaa voimassa olevia paikallisia kalastussääntöjä noudattaen. Jokamiehen kalastusoikeuksin saa kalastaa.  

Kuurnan voimalaitoksen alapuolinen alue

Alue Kuurnan voimalaitokselta Pielisjokisuun kalaväylän läntiselle rajalle (Kuhasalon Kalmonniemestä Höytiäisen kanavan suunnasta tulevalle 2,4 metrin väylälle, josta edelleen Linnunlahden venesatamaan väylälle). Kalaväylä kattaa lähes koko jokisuiston matalikkoalueen.

Kalastus on kielletty verkoilla ja muilla seisovilla pyydyksillä sekä viehekalastusvälineillä 1.8.-19.10. välisenä aikana. Kielto koskee myös jokamiehen oikeuksin tapahtuvaa kalastusta. Kuitenkin rannalta onginta on sallittua lukuun ottamatta Kuurnan voimalaitospadon alapuolista kieltoaluetta ja kaupunginkoskien virkistyskalastus- ja kanava-aluetta.

Rajoituksiin liittyvät päätökset ovat nähtävillä elokuun 1. päivästä lokakuun loppuun saakka Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen Internet-sivuilla sekä ilmoitustaululla virka-aikana. Lisätietoa kalastusrajoituksista on saatavissa myös sivulta www.jarvilohi.fi.

Lisätietoja puhelimitse ELY-keskus puh. 0295 026 000 / kalatalouspalvelut ja Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus puh. 050 550 0778.

Välitä ilmoitukset mahdollisista kalastusrikkomuksista hätäkeskukseen 112.

 

Pohjois-Karjalan ELY-keskus                               Pielisjoen kalastusalue

 

 Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely