Ajankohtaista

31.07.2014: Kalastusrajoitukset Ala-Koitajoessa, Pielisjoessa ja Pielisjoen edustalla Pyhäselällä syksyllä 2014

ELY-keskus tiedottaa:

Kalastusrajoitukset Ala-Koitajoessa, Pielisjoessa ja Pielisjoen edustalla Pyhäselällä syksyllä 2014

Ota huomioon alla mainittujen ohella paikalliset kalastusrajoitukset.

 

Ala-Koitajoki

Koko joki, välillä Hiiskosken pato - Siikakosken alla olevasta sähkölinjasta 50 metriä alavirtaan päin (=Enonkylän osakaskunnan rajalle)

Kaikenlainen kalastus kielletty. Myös kalastus jokamiehen oikeudella (onginta, pilkintä, viehekalastus ns. läänin viehekortin nojalla) on kielletty. Ala-Koitajoen hoitokunta voi halutessaan myydä alueelle katiskalupia. Joki tutkimuskäytössä.  

Pielisjoki

Kaltimon voimalaitoksen ja Uimaharjun sillan välinen alue

Järvitaimen ja järvilohi ovat rauhoitettuja ja niiden pyynti on kielletty syyskuun alusta lokakuun 19. päivän loppuun saakka. Kuitenkin mainittujen lajien pyynti vavalla ja uistelemalla on sallittu syyskuun kymmenenä ensimmäisenä päivänä. Muu kalastus on sallittua paikallisten kalastusäännösten mukaan. Myös kalastus jokamiehen oikeudella (onkimalla, pilkkimällä ja ns. läänin viehekortin nojalla) on sallittua.

Kaltimon ja Kuurnan voimalaitosten välinen alue

Järvilohen ja järvitaimenen syysrauhoitus on kumottu ja alueella saa kalastaa voimassa olevia paikallisia kalastussääntöjä noudattaen. Jokamiehen kalastusoikeuksin saa kalastaa.   

Kuurnan voimalaitoksen alapuolinen alue

Alue Kuurnan voimalaitokselta Pielisjokisuun kalaväylän läntiselle rajalle (Kuhasalon Kalmonniemestä Höytiäisen kanavan suunnasta tulevalle 2,4 metrin väylälle, josta edelleen Linnunlahden venesatamaan väylälle). Kalaväylä kattaa lähes koko jokisuiston matalikkoalueen.

Kalastus on kielletty verkoilla ja muilla seisovilla pyydyksillä sekä viehekalastusvälineillä 1.8.-19.10. välisenä aikana. Kielto koskee myös jokamiehen oikeuksin tapahtuvaa kalastusta. Kuitenkin rannalta onginta on sallittua lukuun ottamatta Kuurnan voimalaitospadon alapuolista kieltoaluetta ja kaupunginkoskien virkistyskalastus- ja kanava-aluetta.

Rajoituksiin liittyvät päätökset ovat nähtävillä elokuun 1. päivästä lokakuun loppuun saakka Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen ilmoitustaululla virka-aikana. Lisätietoa kalastusrajoituksista on saatavissa myös sivulta www.jarvilohi.fi. Lisätietoja puhelimitse ELY-keskus 0295 026 000/kalatalouspalvelut ja Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskus 050 550 0778. Välitä ilmoitukset mahdollisista kalastusrikkomuksista hätäkeskukseen 112.

Pohjois-Karjalan ELY-keskus                 Pielisjoen kalastusalueTakaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely