Ajankohtaista

11.06.2014: Joensuun kalastuskunnan päätökset Saimaan lohikalat -hankkeen toimenpide-esityksiin

 

Saimaan lohikalat -hanke on esittänyt 4.5.2012 Joensuun kalaveden osakaskunnalle seuraavia toimenpiteitä:

  • 1) Joensuun kaupunginkoskissa, Pielisjoessa, kutusoraikkoalueet tulisi rauhoittaa kalastukselta.
  • 2) Rasvaevällinen järvilohi ja -taimen tulisi vapauttaa Joensuun kaupunginkoskien alueella (lupaehtoihin).

Joensuun kalaveden osakaskunta on päättänyt 4.5.2012 lähtien seuraavat asiat:

  • 1) Joensuun kaupunginkoskissa sijaitsevia kutusoraikkoalueita rajoitetaan kalastuksen osalta. Joensuun kaupunginkoskien kalastuskieltoalueet on merkitty Joensuun kalastuskunnan laatimaan karttaan, "Kalastus Joensuun kalastuskunnan alueella; Joensuun koskien kalastus" (kartta painettu 2013). Kartassa on mukana Saimaan lohikalat -hankkeen laatimat ohjeet koskien kaikkien rasvaevällisten järvilohien ja -taimenien vapauttamista koosta riippumatta, sekä ohjeet rasvaevällisen järvilohen ja järvitaimenen tunnistamiseksi.
  • 2) Rasvaevällinen järvilohi ja -taimen rauhoitetaan Joensuun kaupunginkoskissa kokonaan. Vuonna 2012 tämä oli suositus, mutta vuonna 2013 ja 2014 rasvaevällisten vapautus on kirjattu lupaehtoihin. Joensuun koskien koskikalastuksen lupaehdoissa (v. 2014) mainitaan, että kaikki rasvaevälliset taimenet ja lohet on vapautettava takaisin koskeen. Pyyntikokoisena ja kalastettavaksi istutetut taimenet on rasvaeväleikattu.


Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely