Ajankohtaista

03.06.2014: Kuolimon kalastusalueen päätökset Saimaan lohikalat -hankkeen toimenpide-esityksiin

Kuolimon kalastusalue käsitteli Saimaan lohikalat -hankkeen toimenpidesuunnitelmaa osana kokoustaan 23.4.2014.

Kalastusalue päätyi tekemään seuraavia kalastusrajoituksia:

Isoselän rauhoituspiiri: Kuolimon Isoselällä on rauhoituspiiri. Rauhoituspiirin rajat kulkevat linjaa Säkniemi - Säkniemen kylki - Lorikonniemi - Hoikkasaari - Riihisaari - Suomensalon länsikärki - Luoto Painainniemen edessä - Härkäsaari - Rohjosaari - Torvisaari - Liittoluoto - Papinkivi - Pieni Säkniemi - Säkniemi.

Rauhoituspiirillä on pääsääntöisesti kalastus kielletty. Seuraavat kalastusmuodot ovat kuitenkin sallittuja:

- koho-onginta, ei kuitenkaan pohjaonginta, eikä pilkintä

- katiskakalastus

- heitto- ja perhokalastus, ei kuitenkaan vetouistelu

- nuottaus jään päältä

- sellaisen muikkuloukun käyttö, joka ei ole miltään osin silmällä pyytävä

Verkon silmäkoon säätely: Kuolimon Isoselän alueella rauhoituspiirin ympäristössä on 19-54 mm silmäkoon verkkojen käyttö kielletty ympäri vuoden. Tämän lisäksi Lehtisensaaren länsirannalla on kaikki verkkokalastuskielletty 15.9. - 31.12. välisenä aikana, ja muuna aikana vuodessa 19 - 54 mm verkot kielletty. Silmäharvuusrajoitukset on rajattu oheiseen karttaan.

Parta- ja Kärnäkosken yläpuoliset kalastuskieltoalueet: Parta- ja Kärnäkosken yläpuolella on kaikki kalastus kielletty ympäri vuoden kartan rajaamalla alueella.

Kiesilänjoen reitin syksyaikainen kalastuskielto: Kalastus on kielletty 15.8. - 15.11. Kiesilänjoessa, Mustinjoessa, Välijoessa, Kukasjoessa, Haapakoskessa ja Kyynelmuspurossa sekä näiden jokien ylä- ja alapuolisilla suualueilla 200 metrin etäisyydellä. Katiskapyynti on kuitenkin sallittu.

Partakosken ja Kärnäkosken yläpuolen kalastusrajoitus: Kärnäkosken ja Partakosken yläpuolella (karttarajaus) on kalastus kielletty.

Suositus koukkumäärän rajoittamisesta uistelussa: Kalastusalue suosittelee, että Kuolimolla lohikaloja uistellessa käytettäisiin vieheessä tai täkyraksissa enintään yhtä koukkua, joka voi olla kolmihaarainen.

PERUSTELUT

Kalastusrajoitusten tavoitteena on säilyttää ja lisätä Kuolimon nieriäkantaa ja Partakosken taimenkantaa ja Kiesilänjoen reitille kotiutettavaa taimenkantaa vähentämällä näiden lajien kalastuskuolevuutta. Toisaalta tarkoitus on mahdollistaa Isoselän alueella, ja myös rauhoituspiirissä sellainen kalastus, jossa nieriöitä ei tule saaliiksi.

Vuoksen vesistön nieriäkanta on uhanalainen ja lisääntyy luontaisesti enää vain Kuolimossa. Kuolimossa nieriäkanta on supistunut esiintymään runsaampana enää vain Isoselän alueella. Rauhoituspiirin ja verkkokalastuksen säätelyn avulla pyritään vähentämään nieriän kalastuskuolevuutta mahdollisimman vähäiseksi, ja mahdollistamaan nieriäkannan elpyminen. Kalastusrajoitusalueet on rajattu käytettävissä olevan nieriän tämänhetkistä levinneisyyttä koskevan tiedon, ja saatujen lausuntojen perusteella.

Oheisesta pöytäkirjasta löytyy em. karttapohjat.

Saimaan lohikalat -hankkeen toimenpide-esityksen voi lukea tästä!

Saimaan lohikalat -hanke oli esittänyt toimenpiteitä erikseen myös Partakosken alueen osakaskunnille . Kuolimon kalastusalue oli huomioinut myös tämän päätöksissään.

 

 

 Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely