Ajankohtaista

30.04.2014: Tuohi-Liistonsaaren osakaskunta asetti harjukselle rauhoitusalueen

Tuohi-Liistonsaaren osakaskunta käsitteli Saimaan lohikalat -hankkeen toimenpide-esitystä osana osakaskunnan kokoustaan 27.4.2014. Osakaskunta teki seuraavanlaisen päätöksen:

Saimaan lohikalojen kestävän kalastukseen liittyen päätettiin uhanalaisen harjuksen suojelemiseksi perustaa oheisen karttaliitteen mukainen kalastukselta rauhoitettu alue Tuohisaaren itäpuolelle.

Kalastuskielto on viisi vuotta alkaen 1.7.2014 ja päättyen 30.6.2019, jonka jälkeen saatujen kokemuksien mukaisesti päätetään rauhoituksen mahdollisesta jatkamisesta.

 Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely