Ajankohtaista

29.04.2014: Kermajärven viehekalastusalueen lupaehdot

KERMAJÄRVEN VIEHEKALASTUSALUE

Viehekalastusalue

Kermajärven viehekalastusalueen pinta-ala n.8000 ha.  

Viehelupien myynti, kalastus ja rajoitukset

Lupahinnat vuonna 2014:

 

Vuosilupa

80 €

(kalenterivuosi)

Kuukausilupa

50 €

(ostopäivästä 30vrk)

Viikkolupa

30 €

(ostopäivästä 7 vrk)

1 vrk:n lupa

10 €

(voimassa 1 vrk)

 

Erillisistä kalastusmatkailuyrittäjän luvista ja kilpailuluvista voi olla yhteydessä kalastusalueen isännöitsijään.

Viehekalastuslupa jossa vaparajoitus, 10 vapaa saa olla pyynnissä samanaikaisesti. 

Kermajärvellä on järvilohen ja -taimenen alamitta 60 cm. Kuhan alamitta 45 cm ja harjuksen 35 cm. Nieriä kokonaan rauhoitettu. Venekohtaisena kiintiönä 2 lohikalaa/vrk. Rasvaevälliset järvilohet ja järvitaimenet vapautettava, jotta mahdolliset luonnonkudusta syntyneet kalat pääsisivät lisääntymään luonnossa. 

Lupamyynti: 

Kermajärven kalastusalueen tilille: FI83 5048 0240 0239 48.  

Kuitista tulee ilmetä luvan voimassaoloaika, jos se on jokin muu kuin maksupäivästä lukien, sekä luvanhaltijan nimi ja osoite. Pidä lupa mukana kalastaessasi!

Uistellessa pitää tarkkailla vesialuerajoja, ettei uistella luvattomalla vesialueella. Lupa-alueen kartta on uusittu 2014 ja paperiversio saatavana luvanmyyntipisteistä. Nettikartta aukeaa Kermajärven kalastusalueen sivuilla www.kermajarvi.fi ja osoitteessa www.kalakortti.com

 

Muut luvanmyyjät: 

Karvion Lomakeskus 

Kerman Keidas

Heinäveden matkailutoimisto

Minnan Vapa ja Viehe, Varkaus

Neste Heinävesi

www.kalakortti.com (nettimyynti)


Kalastus: 

Kermajärveen istutetaan vuosittain taimenta, järvilohta ja harjusta.  Uistelijoiden on vältettävä pintapyyntiä (0-5m) lämpimän veden aikaan. Alamittainen kala on vapautettava, mieluiten jo vedessä käsin koskematta, esim. pitkäkärkisillä nokkapihdeillä. Haaviminen irrottaa suomuja ja aiheuttaa kaloille stressiä. Haaveissa suositellaan käytettäväksi solmutonta havasta. Vieheissä saa käyttää enintään kolmea (3) kärkeä esimerkiksi siten, että käytetään yhtä kolmihaarakoukkua tai kolmea yksihaarakoukkua. Tällä pyritään välttämään kalojen ulkopuolisia vaurioita esim. silmästä tai niskasta kiinni. 

Rajoitukset:

Vapamäärän rajoitus uistellessa, max.10 vapaa saa olla pyynnissä samanaikaisesti.

Lohikalojen alamitta järvilohen ja järvitaimenen osalta 60cm.

Kuhan alamitta 45 cm ja harjuksen 35 cm. Nieriä kokonaan rauhoitettu.

Kalastusalueen viehelupa-alueella lohikalakiintiö 2 kpl per vene ja kalastusvuorokausi. Rasvaevälliset järvitaimenet ja järvilohet tulee aina vapauttaa.

Asuttujen mökkirantojen välittömässä läheisyydessä uistelua vältettävä.

Vieheissä saa käyttää enintään kolmea (3) kärkeä esimerkiksi siten, että käytetään yhtä kolmihaarakoukkua tai kolmea yksihaarakoukkua.

Veneenlaskuluiskat: 

 

-       Karvion Lomakeskus, betoniluiska ja parkkialueet

N 6932297,17447 E 584337,358715

-       Karvio, Takunlahti, betoniluiska ja parkkialueet

N 6931885,3393 E 584078,464605

-       Heinävesi, Kermanranta, betoniluiska, parkkialueet ja laituri

N 6924087,48156 E 584558,302326

-       Kerma, Kermanvirta, betoniluiska ja parkkialueet

N 6919629,29641 E 589417,363234

-       Kerma, Saunavirta, luonnonluiska ja parkkialueita

N 6932297,17447 E 584337,358715

-       Vihtari, Vihtarlahti, betoniluiska ja parkkialueet

N 6921822,44484 E 597371,151097

Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely