Ajankohtaista

27.04.2014: RKTL: Vuoden 2014 kalaistutukset

Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitos istuttaa keväällä 2014 noin 158 000 lohen, järvilohen ja meritaimenen 1-vuotiasta poikasta sekä noin 360 000 vaelluspoikasta. Istutusten tarkoituksena on säilyttää ja elvyttää uhanalaisia kalakantoja. Kaikki lohen (220000), meritaimenen (171500) ja järvitaimenen (20000) poikaset on merkitty rasvaeväleikkauksella.

Selkä- ja Saaristomeri sekä Suomenlahti huhti–toukokuu:

  • lohen vaelluspoikasia 170 000 kpl
  • meritaimenen jokipoikasia 20 000 kpl ja vaelluspoikasia 26 000 kpl

Vuoksen vesistöalue toukokuu:

  • Saimaan järvilohen jokipoikasia 24 000 kpl ja vaelluspoikasia 83 000 kpl

Kymijoen vesistöalue, Rautalammin reitti, toukokuu:

  • Rautalammin reitin järvitaimenen vaelluspoikasia 20 000 kpl

Perämeri toukokuu:

  • lohen jokipoikasia 15 000 kpl ja vaelluspoikasia 35 000 kpl
  • meritaimenen jokipoikasia 99 500 kpl ja vaelluspoikasia 26 000 kpl

Istutukset perustuvat maa- ja metsätalousministeriön kanssa solmittuun tulossopimukseen. Poikaset on tuotettu sopimuskasvatuksella yksityisissä kalanviljelylaitoksissa. Poikashankinnat on kilpailutettu vuodesta 1999 alkaen. Kaikki poikaset on kasvatettu tutkimuslaitoksen tuottamasta mädistä. Eri kalalajien ja kalakantojen vuosittaiset istutusmäärät vaihtelevat viljelymenestyksen mukaan. Poikasia istutetaan hieman edellisvuotta vähemmän määrärahojen pienentymisen vuoksi. Istutettavien poikasten arvo on kaikkiaan noin 566 000 euroa.

Lue istutuksista tarkemmin tästä!Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely