Ajankohtaista

17.04.2014: Oriveden kalastusalueen päätös Saimaan lohikalat -hankkeen toimenpide-esitykseen

Oriveden kalastusalue teki kevätkokouksessaan 19.3.2014 seuraavanlaiset päätökset Saimaan lohikalat -hankkeen esittämiin toimenpiteisiin:

  • kaikenlainen kalastus kielletään lohikalojen nousuväylällä Savonselkä-Pyhäselkä 1.8.-15.9. väliseksi ajaksi. Kielto koskee myös Pielisjoen suun laajennettua lohikalojen nousuväylää (kalaväylä), jossa kaikenlainen kalastaminen on kielletty 1.8.-19.10. välisenä aikana.
  • kohosiimapyynti kielletään ympärivuotisesti

Suosituksena kalastusalue päätti seuraavat asiat:

  • vuoden 2015 alusta rasvaevälliset järvilohet ja -taimenet tulee vapauttaa
  • saaliskiintiö 2 lohikalaa/lupa/vrk
  • vapamäärän rajoittaminen 10 kpl/vene
  • koukkujen kärkien määrän rajoittaminen siten, että yhdessä alle 12 cm:n pituisessa vieheessä/raksissa saa olla enintään 3 koukun kärkeä
Oriveden kalastusalue on jo aiemmin tehnyt kestävää kalastusta edistäviä päätöksiä. Kalastusalue onkin edistyksellisimpiä alueita Saimaalla.

Saimaan lohikalat -hankkeen kalastuksenjärjestämissuunnitelma Oriveden kalastusalueelle.

putki
Kuva: lohikalojen nousuväylä

Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely