Ajankohtaista

28.03.2014: Ala-Koitajoen kalataloudelliset kunnostukset käynnistyivät

Ilomantsin kunnassa ja Joensuun kaupungin Enon alueella virtaava Ala-Koitajoki on ollut Pielisjoen ohella saimaanlohen ainoa lisääntymisalue.

Molemmat joet valjastettiin 1950-1970-luvulla vesivoimatuotantoon, jolloin lohen luontaiset lisääntymisalueet tuhoutuivat. Pamilon voimalaitoksen ohijuoksutusuomana toimineeseen Ala-Koitajokeen johdettiin minimivirtaamana vettä enää 2 m3/s aiemman keskivirtaaman 75 m3/s sijasta.

Ala-Koitajoen koskia kunnostettiin jo vuosina 2000-2001 minimivirtaaman ehdoin, mutta vasta alkuvuodesta 2013 saadun KHO:n päätöksen mukainen korotettu virtaama (4-6 m3/s) loi hyvät edellytykset koskialueiden palauttamisesta lohen kutualueiksi.

Maaliskuun 2014 viimeisellä viikolla työt aloitettiin Tiaisenkoskella ja kuun vaihteessa koneet siirtyvät Hiiskoskelle. Näiden kahden koskialueen kutu- ja poikastuotantopinta-aloja saadaan lisättyä merkittävästi ja olosuhteita parannettua huomattavasti massiivisin kivi- ja sorakuljetuksin ja koskessa täsmätyönä kaivinkoneella tehtävän kunnostusten avulla.

Kutusoraikoita rakennetaan myös Tyltsyn-, Mänty-, Kuusamon, Pamilon- ja Siikakosken kuohuihin. Kutusoran levitystä tullaan todennäköisesti tekemään myös helikopterin avustuksella. Myöhemmin näiden kohteiden kunnostusta jatketaan poikastuotantoalueita lisäämällä ja parantamalla. Lisäksi tulevina vuosina kunnostetaan muutamia muita koskikohteita.

Kunnostuksen suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa Kuopion Teho-Louhinta Oy yhteistyössä Pohjois-Karjalan ELY-keskuksen kanssa. Hankkeen rahoitukseen osallistuu ELY-keskuksen lisäksi myös muita tahoja. Hankkeen ohjausta ja seurantaa varten on koottu sidosryhmistä koostuva työryhmä.


Valokuva: Juha Rouvinen; kunnostus Tiaisenkoskella


Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely