Ajankohtaista

30.01.2014: Lieksan kalastuskunnan päätös Saimaan lohikalat -hankkeen toimenpide-esitykseen

Lieksan kalastuskunta käsitteli Saimaan lohikalat -hankkeen toimenpide-esitystä vuosikokouksessaan 2013. Lieksan kalastuskunta on kirjannut muistiin seuraavia asioita:

Harjus:

Lieksan kalastuskunta on jo aiemmin rajoittanut verkkokalastusta Suurselän alueella. Repalepahtaiden saarten ympäristössä on verkkokalastus kielletty 50 mm tiheämmällä verkolla jäiden lähdöstä elokuun loppuun ja lisäksi kalastuskunta selvittää mahdollisuuksien mukaan kesällä 2014 mahdolliset muut harjuksen lisääntymisalueet vesialueillaan ja tekee päätökset kalastusrajoituksista sen mukaan.

Järvilohi- ja taimen:

Lieksan kalastuskunta on kieltänyt verkkokalastuksen yli 22 mm harvemmalla verkolla Lieksanjoen suualueella Mönninselällä elokuun alusta syyskuun loppuun n. 20 vuotta ja viimeiset 3 vuotta rajoitus on kestänyt vain syyskuun. Rauhoituksen perusteluna on lohikalojen pääsy Lieksanjokeen.

Lieksanjoen suualueella on myös kevätrauhoitus, joka on tehty yhdessä Ruunaan kalastusalueen ja ELY-keskuksen kanssa aj. 15.5-10.6 koskien onkimista, pilkkimistä,viehe- ja verkkokalastusta.

Vuoden 2014 keväästä rauhoitusaluetta laajennetaan koskemaan myös Lieksanjoella sijaitsevaa Riikolanlampea, perusteluina on keväällä tehtävien lohi-istutusten ja mahdollisesti joessa alas vaeltavien lohikalojen esteetön pääsy järvialueelle.

Kalastuskunta on asettanut kahden lohikalan vuorokautisen kiintiön suosituksen venekunnille.

Kalastuskunnalla on myös tarvittaessa mahdollisuuksia lisätä syksyistä verkkokalastusta koskevia rajoituksia lohikalojen nousun turvaamiseksi, mikäli muut keinot ei auta. Mahdolliset lisäalueet koskisivat lähinnä kapeikkoja esim. Kinahmonsalmi.

Saimaan lohikalat -hankkeen toimenpide-esityksen voi lukea tästä!Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely