Ajankohtaista

18.12.2013: Ruunaan kalastusalueen päätökset Saimaan lohikalat -hankkeen toimenpide-esityksiin

Ruunaan kalastusalue käsitteli Saimaan lohikalat -hankkeen laatimaa kalastuksenjärjestämissuunnitelmaa syyskokouksessaan 28.11.2013.

Lainaus pöytäkirjasta:

"...Hallitus käsitteli Saimaan lohikalojen kestävän kalastuksen ehdotuksen kalastuksen järjestämisestä ja esittää suosituksena viehekalastukseen yhtä kolmihaarakoukkua tai kolmea yksihaarakoukkua viehettä kohti. Muihin esitettyihin rajoituksiin hallitus ei nähnyt tarvetta."

Saimaan lohikalat -hanke oli esittänyt Ruunaan kalastusalueelle kahdeksaa eri toimenpidettä.

Saimaan lohikalat -hankkeen laatima kalastuksenjärjestämissuunnitelma Ruunaan kalastusalueelle.

Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely