Ajankohtaista

18.12.2013: Pielisen kalastusalueen päätökset Saimaan lohikalat -hankkeen toimenpide-esityksiin

Pielisen kalastusalue käsitteli Saimaan lohikalat -hankkeen laatimaa kalastuksenjärjestämissuunnitelmaa syyskokouksessaan 7.11.2013.

Lainaus pöytäkirjasta:

"Todettiin voimassa olevat kalastusrajoitukset sekä vahvistettiin ne. Hallitus käsitteli Saimaan lohikalojen kestävän kalastuksen ehdotuksen kalastuksen järjestämisestä ja esittää suosituksena vetouisteluun maksimi 10 vapaa venekuntaa kohti. Juuanjoen jokisuurauhoitukselle ja harjusalueiden rauhoituksille hallitus esittää, että osakaskunnat tekevät päätöksiä harkintansa mukaan. Muihin esitettyihin rajoituksiin hallitus ei nähnyt tarvetta."

Saimaan lohikalat -hanke oli esittänyt Pielisen kalastusalueelle yhteensä kahtatoista toimenpidettä.

Saimaan lohikalat -hankkeen kalastuksenjärjestämissuunnitelma Pielisen kalastusalueelle

Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely