Ajankohtaista

03.07.2012: Rasvaeväleikkaukset turvaavat vaeltavien lohikalojen tulevaisuutta

Rasvaeväleikkauksien avulla eriytetään säilytettäviksi tarkoitetut yksilöt kalastettaviksi tarkoitetuista yksilöistä. Menetelmä toimii yhtenä keinona, jolla pyritään säilyttämään Saimaan ja Pielisen vähäiset vaeltavat järvitaimen- ja järvilohikannat.

Rasvaeväleikkausmenetelmä tarkoittaa sitä, että kaikilta kalastettaviksi tarkoitetuilta järvitaimenilta ja -lohilta leikataan rasvaevät. Näin kalastajat tunnistavat kalastettaviksi tarkoitetut yksilöt helposti. Leikattuja yksilöitä voi ottaa saaliiksi alamittojen ja saaliskiintiöiden sallimissa rajoissa. Jokainen rasvaevällinen järvilohi ja -taimen tulisi sen sijaan vapauttaa kalan koosta riippumatta.

Menetelmä on ollut käytössä Ruotsin Vänernillä jo parikymmentä vuotta ja kokemukset siellä ovat olleet positiivisia. Nyt käytäntöön ollaan siirtymässä Pielisellä ja Saimaalla. Esimerkiksi Pielisen/Lieksanjoen järvilohi- ja taimenistukkaista vajaa puolet oli tänä vuonna rasvaeväleikattuja.

"Rasvaevällisten järvitaimenien ja -lohien vapauttaminen on toistaiseksi suositus, mutta toivottavasti jokainen kalastaja ymmärtää asian tärkeyden ja alkaa viimeistään ensi vuonna vähitellen siirtyä käytäntöön", toteaa projektipäällikkö Mirko Laakkonen Saimaan lohikalat -hankkeesta

Rasvaevälliset järvitaimenet ja -lohet ovat liian arvokkaita tapettaviksi saaliina. Osa näistä yksilöistä palaa 2-5 järvivuoden jälkeen istutus- tai synnyinjokiinsa kutua yrittämään. Näihin emokaloihin perustuu lajien säilyminen ja myös laadukkaitten istukkaiden saatavuus. Rasvaeväleikkausmenetelmän avulla voidaan osaltaan turvata riittävän emokalaston saantia kannan hoitoon, mutta toisaalta sallia järvilohen ja -taimenen kalastus tulevaisuudessa Saimaalla ja Pielisellä.

 Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely