Ajankohtaista

28.11.2013: Kattelussaaren osakaskunnan päätös harjusalueista

Kattelussaaren osakaskunta käsitteli Saimaan lohikalat -hankkeen tekemää toimenpide-esitystä vuosikokouksessaan 11.4.2013.

Saamamme tiedon mukaan osakaskunta ei ainakaan tässä vaiheessa päättänyt asettaa hankkeen ehdotuksen mukaisia rajoituksia. Lisätietoja päätöksestä voi kysyä Kattelussaaren osakaskunnasta. 

Saimaan lohikalat -hanke oli esittänyt Kattelussaaren osakaskunnalle seuraavia toimenpiteitä:

2. KALASTUKSEN SÄÄNTELY HARJUSALUEILLA

2.1 Solmuvälirajoitus

Toimenpide: Kielletään verkkokalastus harjusalueilla (Pitkä-Kaidon itäkärki, Pääsaari, Pieni Metsäluoto, Keskimmäinen Metsäluoto, Suuri Metsäluoto ja Kännäri) alle 55 mm solmuvälin verkoilla 100 m lähempänä rantaa (liite 1).

Perusteet: Etelä-Saimaan arvokas harjuskanta tarvitsee tuekseen kalastusrajoituksia. Toimenpiteellä ehkäistään tehokkaasti harjusten joutumista saaliiksi, eikä siitä toisaalta aiheudu merkittävää haittaa muiden kalalajien pyynnille.

2.2 Rauhoitusalue

Toimenpide: Kielletään kalastus Kaidonpääsaaren ja Rajaluodon ympärillä 100 m lähempänä rantaa ympärivuotisesti kaikilla pyyntimenetelmillä (liite 1, liite 2).

Perusteet: Koska suuri osa harjuksista pyydetään vapavälinein (Sundell 2008), on Etelä-Saimaalle syytä perustaa rauhoitusalueita, joissa kaikki kalastus on kiellettyä. Rauhoitusalueet mahdollistavat vahvoja alueellisia harjuspopulaatioita, jotka tulevaisuudessa vahvistavat myös lähialueiden harjusesiintymiä.

Mikäli osakaskunta päättää rajoittaa kalastusta toimenpiteen mukaisesti, kieltää ELY-keskus alueelta myös jokamiehenoikeuteen perustuvan (KL 8 §) onginnan, pilkinnän sekä viehekalastuksen.

Linkki Saimaan lohikalat -hankkeen toimenpide-esitykseen
Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely