Ajankohtaista

27.11.2013: Puruveden kalastusalueelle harjuksen rauhoitusalueita

Puruveden kalastusalue on päättänyt 26.11.2013 kokouksessaan seuraavaa:

- Kokous hyväksyi yksimielisesti hallituksen esityksen rauhoituspiirien perustamisesta määräajaksi (1.2.2014-31.12.2018) Puruveden yleisvesialueilla sijaitseville harjuksen luontaisille lisääntymis- ja elinalueille. Rauhoituspiireissä kielletään nuottakalastusta lukuunottamatta kaikki kalastus 100 m lähempänä rantaa ympärivuotisesti. Rauhoituspiireihin haetaan myös kalastuslain 8 §:n 1 momentissa tarkoitettu onkimis-, pilkkimis- ja viehekalastuskielto.

- Lisäksi hyväksyttiin koko Puruvedelle koho- ja välivesiverkkojen alimman solmuvälin nostaminen 80 mm (pl. muikkuverkot 27 mm), 1.2.2014-31.12.2018 väliseksi ajaksi.

Puruveden kalastusalueen tekemät päätökset perustuvat Saimaan lohikalat -hankkeen tekemään toimenpide-esitykseen.

Hankkeen esityksen toteutuessa kokonaan laajenisivat rauhoitusalueet nyt päätetystä merkittävästi. Kalastusalue käsittelee asiaa (osakaskuntien vesialueet) tulevan vuoden aikana.


Kuva: Harjuksen rauhoitusalueet
 Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely