Ajankohtaista

20.11.2013: Oriveden kalastusalue - suunnannäyttäjä

Oriveden kalastusalue näyttää muille kalastusalueille suuntaa kestävän kalastuksen mukaisesta päätöksenteosta.

Kalastusalue päätti syyskokouksessaan seuraavaa Saimaan lohikalat -hankkeen esityksen pohjalta: 

Päätettiin yksimielisesti seuraavien alamitta- ja kalastusrajoitusten vireillepanosta:

- harjuksen alamitta nostetaan 35 cm:n
- kohosiimapyynti kielletään ympärivuotisesti
- kaikenlainen kalastus kielletään lohikalojen nousuväylällä Savonselkä-Pyhäselkä 1.8.-15.9. väliseksi ajaksi. Kielto koskee myös Pielisjoen suun laajennettua lohikalojen nousuväylää (kalaväylä). Päätökset astuvat voimaan saatuaan lainvoiman.

Päätettiin seuraavista suosituksista:

- vuoden 2015 alusta alkaen rasvaevälliset järvilohet ja -taimenet tulee vapauttaa
- saaliskiintiö 2 lohikalaa/lupa/vrk
- vapamäärän rajoittaminen 10 kpl/vene
- koukkujen kärkien rajoittaminen siten, että yhdessä alle 12 cm:n pituisessa vieheessä/raksissa saa olla enintään 3 koukun kärkeä

Päätettiin laajentaa Niittylahden opiston rannan kalastuskieltoaluetta ja esitetään päätökseen muutosta Ely-keskukselta.

Oriveden kalastusalueen päätökset pohjautuivat Saimaan lohikalat -hankkeen tekemään kalastuksenjärjestämissuunnitelmaanTakaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely