Ajankohtaista

20.09.2013: Järvilohen emokalapyynti alkaa pian

Järvilohen ja -taimenen emokalapyynti aloitetaan Pielisjoella 23.9. Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen toimesta. Lieksanjoella pyynti aloitetaan todennäköisesti noin viikkoa myöhemmin. Lieksanjoella pyynnistä vastaa Ruunaan kalastusalue. Pohjois-Karjalan ELY-keskus on tukenut Lieksanjoen pyyntiä taloudellisesti.

Tänä vuonna emokalapyynnin onnnistuminen on todella tärkeää, sillä osa Pielisjoelta saaduista järvilohista viedään Ala-Koitajoelle luonnonkutua yrittämään.

Saimaan lohikalat -hanke raportoi pyynnin tuloksista ja vaiheista.

naaraslohi
Kuva: Viime vuoden emokalapyynnin saldoaTakaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely