Ajankohtaista

16.09.2013: Kyläniemen osakaskunnan päätös kalastuksen säätelystä harjusalueilla

Kyläniemen osakaskunta ei katsonut  29.4. järjestetyssä vuosikokouksessaan aiheelliseksi osallistua harjuksen suojeluun.

Lainaus pöytäkirjasta:

"Harjuksen rauhoitusalueet. Osakaskunta ei katsonut aiheelliseksi lähteä tällä hetkellä mukaan harjuksen suojeluun, osittain rajoitusten päällekkäisyyden takia."

Saimaan lohikalat -hanke esitti osakaskunnalle sekä rauhoitusalueiden perustamista että solmuvälisäätelymahdollisuuttta. Kyläniemen osakaskunnan harjusesiintymät ovat Etelä-Saimaan tärkeimpiä.

Saimaan lohikalat -hankkeen ehdotus kalastuksen järjestämisestä

Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely