Ajankohtaista

26.07.2013: Kalastusrajoitukset Pielisjoen alaosassa syksyllä 2013

Rajoitusten tarkoituksena on suojella Pielisjokeen kudulle nousevia järvilohen ja järvitaimenen emokaloja. Kiellot täydentävät kalastusasetuksen (KA 17 §) mukaista syysrauhoitusta, jonka nojalla mm. järvilohi ja järvitaimen ovat joessa, koskessa ja virtapaikassa rauhoitettuja lajeja syksyisin.

Pielisjoen alaosassa, Kuurnan voimalaitospadon ja Pielisjoen suun (linja: Hasaniemen linjataulu-pengersaaret-Kalmonniemen kärki) välisellä alueella on kalastus kielletty

  1. verkoilla ja muilla seisovilla pyydyksillä 1.8.-19.10
  2. viehekalastusvälineillä, koskien myös jokamiehen oikeuksiin perustuvaa kalastusta (onginta, pilkintä, viehekalastus) 16.8.-19.10.
Kiellot eivät koske vesikasvillisuuden selvästi rajaamia, varsinaisen jokiuoman rannanpuoleisia alueita. Käytännössä kalastusta voi harjoittaa ainoastaan sellaisilla alueilla, joilla ei ole mahdollista saada saaliiksi järvitaimenta tai järvilohta.

Mainittujen rajoitusten lisäksi

  • Kuurnan voimalaitoksen alapuolella on ympärivuotinen kalastuskieltoalue, joka on merkitty maastoon kyltein.

  • Pielisjokisuussa on Itä-Suomen aluehallintoviraston päätöksellä määrätty kalaväylä, jossa kaikenlainen kalastus seisovilla pyydyksillä (mm. verkkokalastus, rysät) on aina kielletty. Kalaväylä ulottuu jokisuusta, Jokiaseman tasolta syvännealueen tuntumassa olevalle veneväylälle saakka kattaen lähes koko jokisuiston matalikkoalueen.

Mainittuihin rajoituksiin liittyvät päätökset ovat nähtävillä elokuun1. päivästä lokakuun loppuun saakka Pohjois-Karjalan Kalatalouskeskuksessa ja ELY-keskuksen ilmoitustaululla virka-aikana.

Lisätietoa kalastusrajoituksista on saatavissa sekä internet-sivuilta www.ely-keskus.fi/pohjois-karjala kohdassa ´Ajankohtaista - Tiedotteet´ että sivulta www.jarvilohi.fi. Lisätietoja puhelimitse ELY-keskus 0295 026 000/kalatalouspalvelut.

Yhteenveto Saimaan järvilohi- ja järvitaimenkannan hoidon turvaamiseksi asetetuista kalastusrajoituksista Ala-Koitajoessa, Pielisjoessa ja Pielisjoen edustalla Pyhäselällä

Kooste päätöksistäPohjois-Karjalan ELY-keskus                    Pielisjoen kalastusalue

Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely