Ajankohtaista

22.07.2013: Harjuksen alamitta noussee Pielisjoen kalastusalueella

Pielisjoen kalastusalue käsitteli vuosikokouksessaan 8.4.2013 Saimaan lohikalat -hankkeen ehdotusta kalastuksen järjestämisestä.

Kalastusalue teki ehdotuksen pohjalta seuraavat päätökset:

Lupaehtoihin kirjataan:
  • rasvaevälliset järvilohet ja järvitaimenet tulee vapauttaa 
  • saaliskiintiö harjukselle, järvitaimenelle, järvilohelle ja kirjolohelle 2 kpl / kalastaja / vuorokausi
  • suositus että vieheissä käytettäisiin sellaisia koukkuja ja koukkumääriä, joista alamittainen kala on helppo vapauttaa

Kalastusalue laittaa vireille seuraavat kalastusta rajoittavat muutokset:

  • Harjuksen alamitan nosto 40 cm:iin
  • nykyisen Kuurnan alapuolisen viehekalastuskiellon aikaistaminen alkamaan 1.8.
  • kohosiimakalastuksen kieltäminen (välillä Hasanniemi - Uimaharjun silta) ympäri vuoden.
Vireille laitettavat rajoitukset on tarkoitus päättää ja vahvistaa vuoden 2014 vuosikokouksessa.

Saimaan lohikalat -hankkeen ehdotus Pielisjoen kalastusalueelle

harjusnettiin

Kuva: Harjuksen alamitta noussee 40 cm:iin Pielisjoen kalastusalueellaTakaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely