Ajankohtaista

18.07.2013: Uhanalaisille lohikaloille turvallista troolia testataan seuraavaksi Yövedellä

Saimaan alueella on meneillään kehittämishanke, jossa etsitään keinoa estää järvilohen ja -taimenen poikasten joutuminen muikkutroolin sivusaaliiksi.

Työn tavoitteena on kehittää tekninen ratkaisu, joka ohjaa uhanalaisten lajien yksilöt pois muikkutroolista hyväkuntoisina jo kalastuksen yhteydessä. Uudenlaista ratkaisua kehitettäessä huomioidaan sekä ammattikalastajien työn tehokkuus että uhanalaisten lajien suojelu.

Saaliinsa valikoivan pyydyksen kehitystyö ja koekalastukset aloitettiin Haukivedellä vuosi sitten. Koekalastuksia jatketaan nyt Yövedellä, jossa hyödynnetään aiempien koekalastusten kautta saatuja kokemuksia ja parhaiksi havaittuja teknisiä periaatteita.

Koekalastusten etenemistä seurataan vedenalaisen videokuvaustekniikan avulla. Vedenalaiskuvaus tuottaa tietoa eri rakenneratkaisujen toimivuudesta käytännön kalastustilanteissa sekä eri kalalajien käyttäytymisestä troolin sisällä.

Lajittelulaitteen kehittäminen tapahtuu ammattikalastajien ja pyydyskehittäjien välisenä yhteistyönä, jota koordinoi omistajilleen voittoa jakamaton Future Missions Oy. Yöveden koekalastukset toteutetaan yhteistyössä paikallisten ammattikalastajien kanssa kuluvan kesän aikana.

Uhanalaisille lohikaloille turvallisen muikkutroolin kehittämiseen ja käyttöönottoon tähtäävän toimenpiteen rahoittajia ovat maa- ja metsätalousministeriö, Pohjois-Karjalan Ely-keskus, Metsähallitus sekä Pielisen Karjalan kehittämiskeskus Oy.

Toimenpiteen käynnistymistä on edeltänyt Itä-Suomen kalatalousryhmän tekemä pitkällinen valmistelutyö. Hanke jatkuu vuoden 2013 loppuun saakka.


Lisätietoja:
Niilo Valkonen / Future Missions Oy
045 875 3735
niilo.valkonen(at)futuremissions.fiTakaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely