Ajankohtaista

17.07.2013: Ala-Kuolimon osakaskunnan rauhoitusaluepäätös

Peltoinlahden ja Marttilan osakaskuntien yhdistymisen tuloksena syntynyt Ala-Kuolimon yhteisten vesialueiden osakaskunta teki keväällä päätöksen kalastuksen rajoittamisesta Kuolimolla.

Päätöksellä turvataan äärimmäisen uhanalaisen saimaannieriän säilymistä alueella. Kuolimo on tärkein saimaannieriän esiintymisalue Vuoksen vesistössä.

Osakaskunta päätti kokouksessaan 20.4.2013 kieltää kaiken verkkokalastuksen ja uistelun Kuolimon Isoselällä Pienen Säkniemen, Selkäsaaren, Ukonsaaren pohjoiskärjen, Oriluodon, Liittoluodon, Säkniemen ja Pienen Säkniemen rajaamalla alueella. Alue on merkittävä laajennus Kuolimon kalastusalueella sijaitsevaan rauhoitusalueeseen.

Osakaskunta hakee Kaakkois-Suomen ELY-keskukselta kieltoa yleiskalastusoikeuksiin eli ongintaan, pilkintään ja viehekalastukseen.

Osakaskunta on kaavaillut myös nieriätiedotuksen lisäämistä esimerkiksi maastoon sijoitettavien info-taulujen avulla.

Osakaskunnan päätös rauhoitusalueesta on samansuuntainen Saimaan lohikalat -hankkeen Ala-Kuolimon osakaskunnalle toimittaman ehdotuksen kanssa.Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely