Ajankohtaista

11.07.2013: Kunnostukset Lieksanjoen Saarikoskella käynnissä

Lieksanjoen Saarikoskea kunnostetaan parhaillaan. Tarkoitus on lisätä järvilohen poikastuotantoalueita merkittävästi.

Kunnostushankkeen tavoitteena on parantaa äärimmäisen uhanalaisen järvilohen poikastuotantoedellytyksiä rakentamalla Naarajoen (osa Lieksanjokea) kolmelle koskialueelle (Käpy-, Saari- ja Naarakosket) kutusoraikkoja ja poikasalueita.

Lupa kunnostuksille saatiin vuonna 2007 Itä-Suomen ympäristölupavirastolta. Luvan hakijana toimi Ruunaan kalastusalue. Hankkeen rahoittaa Pohjois-Karjalan ELY-keskus maa- ja metsätalousministeriön myöntämillä budjettivaroilla.

"Lopullisena tavoitteena on saada aikaan järvilohen täydellinen luontainen elinkierto Pielisen ja Lieksanjoen reitin välille", toteaa asiantuntija Timo Turunen Pohjois-Karjalan ELY-keskuksesta.

Lohen luonnonlisääntymisolosuhteiden rakentaminen ei yksin riitä, vaan kokonaisuus vaatii myös vapaan vaellusyhteyden Pielisen ja jokialueen lisääntymisalueen välillä sekä myös muita tukitoimia (mm. sopivat kalastusjärjestelyt). Saimaan lohikalat -hanke on esittänyt Ruunaan kalastusalueelle toimia kalastuksen järjestämiseksi alueella.

Saarikosken kunnostus saataneen päätökseen kuluvalla viikolla ja Naarakosken kunnostus on mukana tulevan vuoden kunnostusohjelmassa. Käpykoski kunnostettiin jo aiemmin.

Kunnostusten tuloksellisuutta seurataan mm. sähkökoekalastuksin ja tarvittaessa lopputulosta parannetaan täydennyskunnostuksin. Tulevien vuosien suunnitelmiin kuuluu Lieksanjoen reitin yläosan koskialueiden ja reitille laskevien sivu-uomien kunnostussuunnittelu ja kunnostusten toteutus.

Tulevat hankkeet kohdistuvat järvilohen ohella myös järvitaimeneen. Tavoitteena on, että nyt meneillään olevilla kunnostuksilla voitaisiin poikastuotantopinta-alat noin 7-kertaistaa nykyisestä eli aikaansaada lähes seitsemän hehtaaria tuotantoalaa.

Saimaan lohikalat -hankkeen esitys Ruunaan kalastusalueelle

Lisätietoja antaa:

Timo Turunen
Puh: 0295 026 112

 

Kuva: Kuorma-auto tuo Saarikosken rantaan kiviä, joita kaivinkone levittää koskeen. Kuva: Timo Turunen
Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely