Ajankohtaista

05.07.2013: Suur-Saimaan kalastusalueen päätökset Saimaan lohikalat -hankkeen toimenpide-esityksiin

Suur-Saimaan kalastusalue käsitteli vuosikokouksessaan 26.3.2013 Saimaan lohikalat -hankkeen alueelle tekemiä toimenpide-esityksiä.

Osa toimenpiteistä kirjattiin suosituksena (esim. rasvaevällisten vapauttaminen) lupaehtoihin. Suuri osa toimenpide-esityksistä ei kuitenkaan edennyt tai saanut kannatusta alueella.

Osa toimenpiteistä torjuttiin (esim. kohosiimapyynnin kielto, kohoverkkojen solmuvälisääntely) ja osa (esim. alamittakysymykset) siirrettiin päätettäväksi vuoden 2014 kokouksessa.

Osakaskuntatasolla Suur-Saimaan harjusalueiden kalastuksen sääntely on edennyt hyvin hankkeen esitysten mukaisesti.

Partakosken nousuväyläasiat tulisi käsitellä vuoden 2014 kokouksessa, sillä osakaskunnat ovat esittäneet halukkuutensa alueen tekemään päätökseen - yksittäisten osakaskuntien päätöksien sijaan.

Saimaan lohikalat -hankkeen esityksiä käsitellään pöytäkirjan kohdissa 17.3 ja 20.2.

Saimaan lohikalat -hankkeen suunnitelma

Linkki Etelä-Karjalan kalatalouskeskuksen sivuille, josta löytyy Suur-Saimaan kalastusalueen pöytäkirja .

Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely