Ajankohtaista

04.07.2013: Haukiveden kalastusalueen päätös Saimaan lohikalat -hankkeen toimenpide-esityksiin

Haukiveden kalastusalue on vuosikokouksessaan 3.4.2013 todennut Saimaan lohikalat -hankkeen toimenpide-esityksiin seuraavaa:

"Päätetään suhtautumisesta ELY-keskuksen tekemään ehdotukseen Saimaan lohikalojen kestävän kalastuksen säädöksiksi: kirjataan ehdotukset suosituksiksi ja yhteislupa-alueen lupaehtoihin kirjattavaksi. Selkeästi osakaskuntien päätettäväksi kuuluvat asiat jätetään osakaskuntien päätettäväksi (esim. lohikalojen nousuväylien kalastusrajoitukset)."

Käytännössä tämä tarkoittaa, että suurin osa hankkeen esittämistä asioista ei ainakaan vielä saanut kannatusta Haukiveden kalastusalueella. Ohessa linkit hankkeen tekemään suunnitelmaan ja kalastusalueen nettisivuille, josta löytyy pöytäkirja.Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely