Ajankohtaista

03.07.2013: Koloveden kalastusalueen kalastusrajoitukset vuosille 2013-2017

Koloveden kalastusalue on päättänyt vuosikokouksessaan 28.4.2013 kalastuksen säätelystä seuraavaa:

Koloveden kalastusalueen reittivesissä jatketaan viidellä vuodella verkkojen  syvyysvyöhykkeistä solmuvälisääntelyä. Tällä tarkoitetaan sitä, että järven niillä osilla, joilla syvyys ylittää 10 metrin syvyyden, ei ole sallittua käyttää solmuväliltään alle 55 mm:n verkkoja missään vesikerroksessa. Poikkeuksena tästä on, että ajalla 20.10.-15.11. ei verkkojen silmäharvuusrajoitus ole voimassa.

Pinta- ja välivesipyynnissä ei ole sallittua käyttää solmuväliltään alle 80 mm verkkoa. Muikkuverkkojen (solmuväli enintään 22 mm) käyttö on edelleen sallittua myös em. ulappa-alueilla. Hanhivirtaan annetaan suositus: verkkokalastus- ja vetouistelukielto Hirvisaaren ja Linnansaaren välillä.

Kalojen alamittarajoitukset: järvilohi ja saimaannieriä 60 cm, järvitaimen 55 cm, kuha 45 cm ja harjus 35 cm. Rajoitusten voimassaoloaika 1.5.2013-31.5.2017.

Tarkemmat lisätiedot Koloveden kalastusalueen kalastusrajoituksista antaa esimerkiksi alueen puheenjohtaja Jorma Pöllänen.

Monet nyt tehdyistä päätöksistä pohjautuvat Saimaan lohikalat -hankkeen laatimaan kalastuksenjärjestämissuunnitelmaan.

kolovesialueTakaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely