Ajankohtaista

12.06.2013: Savonlinnan kaupungin päätös lohikalojen nousuväylästä

Ohessa Savonlinnan kaupungin 15.5.2013 tekemä päätös Saimaan lohikalat -hankkeen laatimaan toimenpide-esitykseen. Päätös oli kielteinen eli kaupunki ei katsonut tarpeelliseksi rajoittaa verkkokalastusta hankkeen esittämällä tavalla.

Kaupungin päätösTakaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely