Ajankohtaista

10.06.2013: Pielisjoen järvilohi- ja järvitaimenistutukset keväällä 2013

Pielisjoelle istutetaan keväisin 2- ja 3-vuotiaita järvilohen ja järvitaimenen vaelluspoikasia. Istutuksilla pyritään turvaamaan vaeltavien lohikalakantojen säilymistä Saimaan alueella. Lisäksi turvataan mahdollisuuksia kalastukseen.

Kuluvana keväänä on tehty seuraavat istutukset:

2-vuotias järvilohi 69 056 kpl
3-vuotias järvilohi 2829 kpl
2-vuotias järvitaimen 11 127 kpl
3-vuotias järvitaimen 1000 kpl

Rasvaeväleikattuja kaloja edellisistä oli yhteensä 18 544 kpl. Rasvaeväleikatut kalat on istutettu kalastettaviksi (alamittoja noudattaen), rasvaevälliset sen sijaan suositellaan vapauttamaan koosta riippumatta.

Istutukset on rahoitettu Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitoksen ja velvoitemaksujen turvin. Lisäksi Oriveden kalastusalue on suorittanut osan (2000 kpl) lohikalaistutuksistaan Pielisjoen alueelle järvialueen sijaan.

Saimaan kalastusalueiden tekemistä istutusmääristä ei ole vielä saatavilla tietoa.

Lisätietoja istutuksista:

Asiantuntija
Heli Peura
Pohjois-Karjalan ELY-keskus
puh. 0295 026 088

470c245801c9060e5f9a5fbb369ebc36
Kuva: 2-vuotias järvilohen vaelluspoikanen

Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely