Ajankohtaista

20.05.2013: Puumalan kalastusalue nosti alamittoja

Puumalan kalastusalue nosti lohikalojen alamittoja 12.4.2013 järjestetyssä kalastusalueen yleisessä kokouksessa Saimaan lohikalat -hankkeen esityksen mukaisesti. Uudet alamitat ovat:

järvilohi 60 cm
järvitaimen 55 cm
saimaannieriä 60 cm
harjus 35 cm

Alamitat ovat voimassa 1.5.2013 - 31.5.2015.

Emokalapyynnissä saatu järvilohi2Kuva:Järvilohen alamitta nousi 60 cm:iin Puumalan kalastusalueen vesillä.

Puumalan kalastusalue suosittaa myös seuraavia Saimaan lohikalat -hankkeen esityksiä:

  • Rasvaevällisten järvilohien ja -taimenien vapauttaminen
  • Vapamäärärajoitus 8-10 vapaa
  • Venekohtainen saaliskiintiö (järvilohi, -taimen ja harjus 2 kpl / vrk, saimaannieriä 1 kpl / vrk)

Muut toimenteet eivät saaneet kannatusta kokouksessa. Kaikki ehdotetut toimenpiteet voit lukea Puumalan kalastusalueelle lähetetystä kalastuksenjärjestämissuunnitelmasta.

 Takaisin
 

Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, Järvi-Suomen kalatalouspalvelut 

Toimialue: Pohjois-Savo, Etelä-Savo, Pohjois-Karjala, Keski-Suomi, Pirkanmaa ja Häme 
ely